BVVB

Nederland telt zo’n 129.000 Verenigingen van Eigenaars en ongeveer 500 VvE beheerders. Veel VvE beheerders hadden en hebben een grote behoefte aan een actieve branchevereniging met oog voor de kwaliteit in de branche. Dit heeft in 2012 gezorgd voor de oprichting van de Branchevereniging VvE Beheerders, afgekort BVVB.

De Branchevereniging VvE Beheerders draagt zorg voor een hoge kwaliteit van het beheer door het geven van ondersteuning en trainingen aan haar leden. Daarnaast is de BVVB, namens haar leden, gesprekspartner van overheid en semi overheid.

De BVVB is een vereniging zonder winstoogmerk.

Bezoek de website »