Verplicht geld reserveren voor groot onderhoud appartementengebouw

30-01-2018

Onderzoek heeft uitgewezen dat ongeveer 50% van alle VvE’s te weinig spaart voor groot onderhoud. Het gevolg hiervan is dat achterstallig onderhoud op de loer ligt. Daarom is elke VvE vanaf 1 januari 2018 wettelijk verplicht om jaarlijks een bedrag te sparen voor het groot onderhoud aan van het gebouw.

De hoogte van het jaarlijkse te sparen bedrag staat gelijk aan 0,5% van de herbouwwaarde van het gebouw. Als de VvE een actueel meerjaren onderhoudsplan (MJOP) heeft dan kan de reservering hierop gebaseerd worden.

Meerjaren onderhoudsplan (MJOP)

De meest accurate manier om het spaarbedrag vast te stellen is aan de hand van een actueel MJOP. Jaarlijks wordt het MJOP, dat 10 jaar vooruit kijkt, vastgesteld in de jaarvergadering. In het MJOP staat:

•  De onderhoud- en herstelwerkzaamheden en duurzaamheidsmaatregelen die uitgevoerd moeten worden;

•  Het verwachte uitvoeringsmoment van de werkzaamheden;

•  De kosten van de werkzaamheden.

Als de VvE geen MJOP heeft dan moet er jaarlijks minstens 0,5% van de herbouwwaarde van het gebouw gespaard worden. De herbouwwaarde van het gebouw is terug te vinden op het polisblad van de brand- en opstalverzekering.

De verplichte minimale jaarlijkse reservering voor groot onderhoud is vastgelegd  in de Wet Verbetering functioneren Vereniging van Eigenaars.

Terug naar het overzicht