Aanpassing Warmtewet gunstiger voor VvE’s

29-03-2019

Sinds 1 januari 2014 is  ‘de Warmtewet’ in werking. Het doel van deze wet is om ervoor te zorgen dat huishoudens die gebruik maken van blokverwarming of stadsverwarming niet een hoger tarief betalen voor warmte (warm water, verwarming) dan huishoudens die hun huis met gas verwarmen. Kort samengevat regelt de Warmtewet enerzijds de hoogte van de warmtetarieven en anderzijds transparantie in de opbouw van deze tarieven. Met name voor VvE’s was deze wet ongunstig en vormden een flinke financiële en administratieve lastendruk.

Wijziging Warmtewet

In de zomer van 2018 is er een wijziging op de Warmtewet aangenomen door de Eerste en tweede Kamer Met de invoering van de gewijzigde Warmtewet zijn veel bestaande knelpunten voor VvE’s weggenomen. Een belangrijke aanpassing is dat de VvE niet meer wordt gezien als warmteleverancier. En dat is goed nieuws voor VvE’s met een collectieve verwarmingsinstallatie. De planning is dat deze wet op 1 januari 2020 in werking treedt.

Knelpunten

Er doen zich ook wel weer nieuwe knelpunten voor. Er zijn daarom voorbereidingen gestart voor het wetstraject ‘Warmtewet 2.0’. In dat traject wordt onder meer gezocht naar een alternatief voor de gasreferentie bij het bepalen van de tarieven. Een eerste wetsvoorstel wordt waarschijnlijk in de zomer van 2019 bekend gemaakt.

Kortom. De Warmtewet zorgt sinds de invoering in 2014 voor nogal wat onduidelijkheid en administratieve rompslomp voor VvE’s. Een aantal van deze knelpunten worden door de recente wijzigingen weggenomen, maar er is nog steeds onduidelijkheid rondom deze wet.

Uiteraard houdt Amsterdam VvE B.V. de berichten rondom de Warmtewet in de gaten en zorgt ervoor dat de VvE’s op de hoogte worden gesteld van de eventuele aanpassingen in de wet.


Terug naar het overzicht