VvE's onder strenger toezicht fiscus

26-04-2019

De Belastingdienst gaat dit jaar het toezicht op Verenigingen van Eigenaars (VvE's) , stichtingen en verenigingen in de sportbranche intensiveren. Het strengere toezicht is onderdeel van een programma waarmee de Belastingdienst in 2017 is gestart om de 'onbeschreven stichtingen en verenigingen (zogenoemde stivers) te controleren op hun belastingplicht.

Reden voor een strenger toezicht op deze rechtsvormen is dat VvE's vaak veronderstellen dat er geen belastingplicht is als in de oprichtingsakte geen winstoogmerk is opgenomen. Als VvE's dezelfde economische activiteiten ondernemen als bedrijven, dan gelden ook dezelfde fiscale regels. Sommige VvE's ondernemen activiteiten die kunnen leiden tot een belastingplicht voor de loonheffing, omzetbelasting en/of vennootschapsbelasting. 

Bij de aanpak van de onbeschreven VvE's zet de Belastingdienst in op voorlichting. De Belastingdienst pakt de voorlichting en herbeoordeling per branche op. Voor dit jaar start de fiscus met de sportbranche en de Verenigingen van Eigenaars (VvE’s). Daarna volgen andere branches. Het is de bedoeling om samen te werken met koepels, bonden, notarissen en de Kamer van Koophandel. 

Zodra de Belastingdienst belastingplicht constateert bij een VvE, zal deze ingaan met ingang van het volgende jaar. .

Vrijstellingen
Als een VvE belastingplichtig is voor de loonheffing, omzetbelasting en/of vennootschapsbelasting wil dat nog niet altijd zeggen dat zij belasting moet betalen. Er kan een vrijstelling van toepassing zijn.

Vennootschapsbelasting
Stichtingen en verenigingen zijn vrijgesteld van vennootschapsbelasting als:

  • de fiscale winst in een jaar niet meer bedraagt dan €15.000; of
  • de fiscale winst in een jaar en de daaraan voorafgaande 4 jaren bij elkaar niet meer is dan € 75.000.

Voldoet de VvE hieraan, dan hoeft zij geen aangifte vennootschapsbelasting te doen. 

Benieuwd wat dit betekent voor uw VvE? Neem gerust contact op met Amsterdam VvE. Wij nemen uw situatie graag met u door!


Terug naar het overzicht