Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

01-05-2018

Zoals u in de media heeft kunnen vernemen zal er per 25 mei as. het nodige gaan veranderen daar waar het gaat om uw persoonsgegevens. Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Vanaf deze datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele Europese Unie (EU).

Als organisatie Is Amsterdam VvE altijd zorgvuldig omgegaan met uw gegevens. In een aantal gevallen ontkomen wij er echter niet aan om gegevens te verstrekken aan derden. Denk hierbij aan de verkoop/ koop van een appartementsrecht. Wij geven een verklaring af aan de notaris met betrekking tot het aandeel, van de verkoper, in het reservefonds en eventuele betalingsachterstanden van de verkoper.

Maar denkt u ook aan een reparatie verzoek / storingsmelding….. Als wij een reparatie verzoek uitzetten bij bijvoorbeeld een aannemer of loodgieter dan is het in de meeste gevallen erg handig dat deze leverancier u ook kan benaderen voor het maken van een afspraak. Uw contactgegevens worden in zo’n geval dus doorgegeven aan de leverancier.

Nieuwe situatie

Bij het aanmelden van een reparatieverzoek/ of storingsmelding wordt een nieuwe procedure gevolgd. Volgens de AVG zijn uw contactgegevens in dit geval ‘vertrouwelijke gegevens’. Dit betekent dat deze contactgegevens niet zomaar voor iedereen beschikbaar mogen zijn en dat uw contactgegevens pas na uw toestemming aan de leverancier mogen worden doorgegeven. U geeft vanaf nu dus zelf aan of uw gegevens aan de leverancier bekend worden gemaakt.

Via de eigenaarspagina heeft u toegang tot alle informatie over de VvE. Deze informatie staat afgeschermd en is uitsluitend beschikbaar voor eigenaars in de VvE die een inlogcode hebben. In het kader van de AVG hebben wij op een aantal gegevens die voorheen getoond werden restricties gezet. Voor meer informatie over de AVG verwijzen wij naar de website: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

Terug naar het overzicht